Back to round index.

Division N Round 3 Board 0 Score Initials   Score Initials   Spread
 Arsalan Siddiqui (N23/Mrs Tahseen)   

Division N Round 3 Board 1 Score Initials   Score Initials   Spread
1stChris Judd (N35/KGS)   2ndM.Taha Hassan (N66/B.V.S)    

Division N Round 3 Board 2 Score Initials   Score Initials   Spread
1stAhmed A. Abbasi (N5/Montessori)   2ndSumbul Siddiqui (N116/Mrs Tahseen)    

Division N Round 3 Board 3 Score Initials   Score Initials   Spread
1stZoha Mohsin (N135/Beacon P.E.C.H.S)   2ndWajeeha Shaikh (N129/Army F)    

Division N Round 3 Board 4 Score Initials   Score Initials   Spread
1stAhmed Muneeb (N7/Army S)   2ndArsalan Ahmed (N22/Judes)    

Division N Round 3 Board 5 Score Initials   Score Initials   Spread
1stYousuf Ala (N130/Beacon G.I)   2ndAhmed Mujtaba (N6/Generations)    

Division N Round 3 Board 6 Score Initials   Score Initials   Spread
1stNasir Ali (N90/Habib)   2ndIqra Shakil (N54/Army F)    

Division N Round 3 Board 7 Score Initials   Score Initials   Spread
1stRakiya Qadir (N97/City G.Girls)   2ndSameer Haseeb (N104/KGS)    

Division N Round 3 Board 8 Score Initials   Score Initials   Spread
1stAriba Khan (N21/Beacon M.B)   2ndM.Taha Tariq (N67/Army S)    
Division N Round 3 Board 9 Score Initials   Score Initials   Spread
1stWahaj Uddin Ahmed (N127/CAA-2)   2ndAbdul Razzaq (N2/Army F)    

Division N Round 3 Board 10 Score Initials   Score Initials   Spread
1stSyeda Sarah Zehra (N119/D.H.A-IV)   2ndSaadia Irfan (N101/DA Seaview)    

Division N Round 3 Board 11 Score Initials   Score Initials   Spread
1stSimra Ahmar (N115/Beacon-VI)   2ndZeeshan Perzada (N134/Brooks)    

Division N Round 3 Board 12 Score Initials   Score Initials   Spread
1stIqra Rauf (N53/Army C.O.D)   2ndHamza Ali (N47/Star B)    

Division N Round 3 Board 13 Score Initials   Score Initials   Spread
1stAbdullah Ayoob (N3/Badin)   2ndParmal Ahmed (N92/City G.Girls)    

Division N Round 3 Board 14 Score Initials   Score Initials   Spread
1stAleena Khuwaja (N11/Jesus & Mary)   2ndShaharyar Hussain (N111/City G.Boys)    

Division N Round 3 Board 15 Score Initials   Score Initials   Spread
1stAyesha Arshad (N26/Mrs Tahseen)   2ndM.Hassan (N65/DA Seaview)    

Division N Round 3 Board 16 Score Initials   Score Initials   Spread
1stAli Sulaiman (N15/Generations)   2ndBisma Shahzad (N34/Sunflower)    

Division N Round 3 Board 17 Score Initials   Score Initials   Spread
1stKanza Saeed (N56/City G.Girls)   2ndS.Hassan Muhammad (N98/Army S)    
Division N Round 3 Board 18 Score Initials   Score Initials   Spread
1stAreesh Mallick (N19/City G.Girls)   2ndGhazi Nadeem Naqvi (N45/Little Fox)    

Division N Round 3 Board 19 Score Initials   Score Initials   Spread
1stAnaiza Javed (N18/D.H.A-IV)   2ndSalman Shahid (N103/Army)    

Division N Round 3 Board 20 Score Initials   Score Initials   Spread
1stDanial Sanaullah (N36/Patrick¬ís)   2ndEeman Tariq (N39/Mama)    

Division N Round 3 Board 21 Score Initials   Score Initials   Spread
1stBia Hamna (N30/D.H.A-IV)   2ndAhmed Safi Vahidy (N8/Generations)    

Division N Round 3 Board 22 Score Initials   Score Initials   Spread
1stAbsar Mustajab (N4/Brooks)   2ndQumers Sultan (N94/Brooks)    

Division N Round 3 Board 23 Score Initials   Score Initials   Spread
1stZoho Sohail (N137/D.H.A-IV)   2ndMalik Haseeb (N75/Army S)    

Division N Round 3 Board 24 Score Initials   Score Initials   Spread
1stFilzah Khalid (N44/City N.N)   2ndBisma Jamil (N33/Sunflower)    

Division N Round 3 Board 25 Score Initials   Score Initials   Spread
1stShaheer Ahmed (N112/B.L.A)   2ndMaha Waseem (N71/Sunflower)    

Division N Round 3 Board 26 Score Initials   Score Initials   Spread
1stAisha Kamran (N9/D.H.A-IV)   2ndBasit Ali Siddiqui (N29/Ladybird)    
Division N Round 3 Board 27 Score Initials   Score Initials   Spread
1stEisha Farid (N40/Beacon G-E-M)   2ndIzma Hameed (N55/Sunflower)    

Division N Round 3 Board 28 Score Initials   Score Initials   Spread
1stImshaal Musharaf (N51/DA Seaview)   2ndHaris Subhani (N49/Habib)    

Division N Round 3 Board 29 Score Initials   Score Initials   Spread
1stSaba Farooq (N102/D.H.A-IV)   2ndAbbas Ali Shabir (N1/Generations)    

Division N Round 3 Board 30 Score Initials   Score Initials   Spread
1stSarim Yasir (N107/Army S)   2ndAlina Naeem (N16/Sunflower)    

Division N Round 3 Board 31 Score Initials   Score Initials   Spread
1stS.M.Saad Sultan (N100/B.L.A)   2ndAmit Pritam (N17/Army S)    

Division N Round 3 Board 32 Score Initials   Score Initials   Spread
1stRabika Syed (N96/DA seaview)   2ndM.Ammar Zafar (N62/City G.Boys)    

Division N Round 3 Board 33 Score Initials   Score Initials   Spread
1stKh.M.Mustafa (N57/Generations)   2ndZeeshan Hussain (N133/Happy)    

Division N Round 3 Board 34 Score Initials   Score Initials   Spread
1stAreesha Asad (N20/Star)   2ndDua Abid (N37/D.H.A-IV)    

Division N Round 3 Board 35 Score Initials   Score Initials   Spread
1stTahira Urs (N121/Bahria)   2ndTaskeen Afshan (N125/City G.Girls)    
Division N Round 3 Board 36 Score Initials   Score Initials   Spread
1stMohammad Bilal (N82/Generations)   2ndHamza Tariq (N48/Happy)    

Division N Round 3 Board 37 Score Initials   Score Initials   Spread
1stAleeza Ahmed (N12/Little)   2ndM.Abdullah (N61/Bahria)    

Division N Round 3 Board 38 Score Initials   Score Initials   Spread
1stFayez Akram (N43/City G.Boys)   2ndZara Shahid (N132/City G.Girls)    

Division N Round 3 Board 39 Score Initials   Score Initials   Spread
1stWaiza Danish (N128/Sunflower)   2ndMaryam Shahid (N79/DA Seaview)    

Division N Round 3 Board 40 Score Initials   Score Initials   Spread
1stBilal Sultan (N31/Bahria)   2ndHafsa Humayoun (N46/B.L.A)    

Division N Round 3 Board 41 Score Initials   Score Initials   Spread
1stZaid Saad (N131/Beacon P.E.C.H.S)   2ndTaha Adam Ali (N120/Beacon N.N)    

Division N Round 3 Board 42 Score Initials   Score Initials   Spread
1stMahnoor Suleman (N73/Jesus & Mary)   2ndMalaika Anwaari (N74/Beacon G.I)    

Division N Round 3 Board 43 Score Initials   Score Initials   Spread
1stSharoz Gul (N113/Bahria)   2ndM.Zohaib Fasih (N68/B.L.A)    

Division N Round 3 Board 44 Score Initials   Score Initials   Spread
1stTanzeel-ur-Rehman (N124/Army C.O.D)   2ndFareeha Naz (N41/City N.N)    
Division N Round 3 Board 45 Score Initials   Score Initials   Spread
1stTanzeel Muzaffar (N123/City G.Girls)   2ndTania Farooq (N122/Star G)    

Division N Round 3 Board 46 Score Initials   Score Initials   Spread
1stMaryam Hussaini (N78/B.L.A)   2ndM.Zian-u-ddin (N64/Bahria)    

Division N Round 3 Board 47 Score Initials   Score Initials   Spread
1stShafaq Saeed (N109/Jesus & Mary)   2ndSarrah Adam Ali (N108/Beacon N.N)    

Division N Round 3 Board 48 Score Initials   Score Initials   Spread
1stDua Ali (N38/City G.Girls)   2ndMuniba Aqil (N89/Brooks)    

Division N Round 3 Board 49 Score Initials   Score Initials   Spread
1stAli Abbas Mankani (N13/Habib)   2ndArwa Ramzan (N24/D.H.A-IV)    

Division N Round 3 Board 50 Score Initials   Score Initials   Spread
1stMariyam Rahat (N77/City N.N)   2ndQazi S. Yousuf (N93/Army S)    

Division N Round 3 Board 51 Score Initials   Score Initials   Spread
1stSundas Khalid (N117/Army S)   2ndSana Mahmud (N105/Jesus & Mary)    

Division N Round 3 Board 52 Score Initials   Score Initials   Spread
1stMarium Ibrahim (N76/City G-E-M)   2ndRaahim Rehan (N95/City G.Boys)    

Division N Round 3 Board 53 Score Initials   Score Initials   Spread
1stMishal Shamim (N81/City N.N)   2ndAishah Nadeem (N10/City N.N)    
Division N Round 3 Board 54 Score Initials   Score Initials   Spread
1stMuhammad Umer (N88/Habib)   2ndMaha Fawad (N70/Star G)    

Division N Round 3 Board 55 Score Initials   Score Initials   Spread
1stAziz-ur-Rehman (N27/Bahria)   2ndM.Anas Shahid (N86/City Boys)    

Division N Round 3 Board 56 Score Initials   Score Initials   Spread
1stSyeda Nofila (N118/Beacon G.I)   2ndSidra-tul-Muntaha (N114/D.H.A-IV)    

Division N Round 3 Board 57 Score Initials   Score Initials   Spread
1stKunwar Shahroz (N59/Mrs Tahseen)   2ndS.M Naqi hussain (N99/Army C.O.D)    

Division N Round 3 Board 58 Score Initials   Score Initials   Spread
1stUmer Ahmed (N126/B.L.A)   2ndInam-ur-rehman (N52/Army S)    

Division N Round 3 Board 59 Score Initials   Score Initials   Spread
1stKiran Humayoun (N58/D.H.A-IV)   2ndZohair Irfan (N136/Habib)    

Division N Round 3 Board 60 Score Initials   Score Initials   Spread
1stBadshah H.Kazmi (N28/City G.Boys)   2ndNehal Mahmud (N91/Mrs Tahseen)    

Division N Round 3 Board 61 Score Initials   Score Initials   Spread
1stLaiba Masood (N60/Beacon GP)   2ndAteeb Siddiqui (N25/Ladybird)    

Division N Round 3 Board 62 Score Initials   Score Initials   Spread
1stSana Riaz (N106/Star G)   2ndFatima Asif (N42/DA Seaview)    
Division N Round 3 Board 63 Score Initials   Score Initials   Spread
1stMuhammad Huzaifa (N87/Ladybird)   2ndBisma Fatima (N32/Happy)    

Division N Round 3 Board 64 Score Initials   Score Initials   Spread
1stMahnoor Rasheed (N72/D.H.A-IV)   2ndMaaz Khan (N69/Army S)    

Division N Round 3 Board 65 Score Initials   Score Initials   Spread
1stShah Gul (N110/Army C.O.D)   2ndMashal Jan (N80/Army F)    

Division N Round 3 Board 66 Score Initials   Score Initials   Spread
1stAli Ahmed (N14/City G.Boys)   2ndMohammad Taha (N83/Beacon M.B)    

Division N Round 3 Board 67 Score Initials   Score Initials   Spread
1stHira Javed (N50/Army F)   2ndM.Waleed Javed (N63/Army F)    

Division N Round 3 Board 68 Score Initials   Score Initials   Spread
1stMuhammad Ali (N85/Brooks)   2ndMuarif Ali (N84/City G.Boys)    

This report was generated by tsh version 3.310. For more information about tsh, please contact John Chew.